Tập làm văn – Trả bài văn tả đồ vật trang 50 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận…

1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của cô (thầy), sửa lỗi trong bài theo yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn tả đồ vật trang 50 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Trả bài văn tả đồ vật

1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của cô (thầy), sửa lỗi trong bài theo yêu cầu sau :

Loại lỗi

Các lỗi cụ thể

Sửa lỗi

Chính tả

 

………………

 

………………

 

………………

 

………………

 

………………

 

………………

 

 

 

Dùng từ

 

 

Đặt câu

 

 

 

2. Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác hay hơn.

……………………………………………

……………………………………………

TRẢ LỜI:

Học sinh tự làm

Viết một bình luận