Chính tả – Tuần 1 trang 2 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1.Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn…

1.Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh bài văn sau.. Chính tả – Tuần 1 trang 2 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 1 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống … Đọc tiếpChính tả – Tuần 1 trang 2 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1.Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn…

Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa trang 3 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa. 1….

Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa. 1. Xếp những từ in đậm thành các nhóm đồng nghĩa . Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa trang 3 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa Luyện từ và câu – Từ … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Từ đồng nghĩa trang 3 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa. 1….

Tập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả cảnh trang 4, 5 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Cấu tạo của…

Tập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả cảnh. Đọc bài Hoàng hôn trên sông Hương (Tiếng Việt 5, tập một, trang 11). Tập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả cảnh trang 4, 5 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – Cấu … Đọc tiếpTập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả cảnh trang 4, 5 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Cấu tạo của…

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 6 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và câu – Luyện…

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa. 3. Giữ lại từ thích hợp trong ngoặc đơn, gạch đi từ không thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn sau . Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 6 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 6 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và câu – Luyện…

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh. Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14). Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh Tập làm … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Chính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm…

Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm . Chính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 2 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Tổ quốc trang 9, 10 vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1: Luyện từ và câu – Mở rộng…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. 1.Tìm trong bài Thư gửi các học sinh (Tiếng Việt 5, tập một, trang 4-5) . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Tổ quốc trang 9, 10 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1 – Luyện từ và câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Tổ quốc trang 9, 10 vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1: Luyện từ và câu – Mở rộng…

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 10, 11 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh. Ghi lại những hình ảnh em thích trong các bài văn Rừng trưa và Chiều tối (Tiếng Việt 5, tập một, trang 21 – 22). Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 10, 11 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 10, 11 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh….

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 11, 12 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và câu –…

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa. Gạch dưới những từ đồng nghĩa trong đoạn văn . Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 11, 12 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Luyện từ và câu – Luyện tập vể từ … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 11, 12 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và câu –…

Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 13 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập…

Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê. Thống kê số học sinh từng tổ trong lớp theo những yêu cầu sau . Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 13 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – Luyện … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 13 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập…