Luyện từ và câu – Cách viết tên người, tên sách Địa Việt Nam trang 45 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và…

Luyện từ và câu – Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam. 1. Hãy viết tên em và địa chỉ gia đình em . Luyện từ và câu – Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 45 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện từ và câu – Cách viết tên người tên địa lí Việt Nam

LUYỆN TỪ VÀ CÂU – CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM

1. Hãy viết tên em và địa chỉ gia đình em :

2. Viết tên một số xã (phường, thị trấn) ở huyện (quận, thị xã, thành phố) của em :

3. Tìm trên bản đồ và viết tẻn :

–  Các quận, huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em :

–  Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố của em :

TRẢ LỜI:

1. Hãy viết tên em và địa chỉ gia đình em :

Đỗ Ngọc Phương Trinh, số nhà 654/6, đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Viết tên một số xã (phường, thị trấn) ở huyện (quận, thị xã, thành phố) của em :

– Phường Nguyễn Cư Trinh, phường Đa Kao, phường 3…

– Thị trấn Phước Bình, thị trấn Lộc Ninh…

– Xã Như Cố, xã Vinh Phú…

– Huyện Cần Giờ, huyện Phú Vang…

3. Tìm trên bản đồ và viết tên :

– Các quận, huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em :

Huyện Bình Chánh, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Tân Phú, thị xã Bến Tre, thị xã Bạc Liêu…

– Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố của em :

Nhà hát Thành phố, Bưu điện Thành phố, Bến Nhà Rồng …

Viết một bình luận