Chính tả – Tuần 6 trang 36 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà…

Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà em vừa viết. Ghi vào bảng các lỗi và cách sửa từng lỗi . Chính tả – Tuần 6 trang 36 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1

1. Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà em vừa viết. Ghi vào bảng các lỗi và cách sửa từng lỗi :

a) Lỗi nhầm lẫn s / x

Viết sai Viết đúng
M: xắp lên xe, …. sắp lên xe ….

b)  Lỗi nhầm lẫn dấu hỏi /dấu ngã

Viết sai Viết đúng
M : tưỡng tượng, …. tuởng tượng ….

2. Tìm từ láy :

a)

– Ba từ có tiếngchứa âm s.                  

M : suôn sẻ…………………….

 – Ba từ có tiếngchứa âm x

M : xôn xao…………………….

b)

–   Ba từ có tiếng chứa thanh hỏi:

M : nhanh nhảu,                   

–   Ba từ có tiếng thanh ngã

 M : mãi mãi……………………

TRẢ LỜI:

1. Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà em vừa viết. Ghi vào bảng ở dưới các lỗi và cách sửa từng lỗi :

a) Lỗi nhầm lẫn s/x

Viết sai

Viết đúng

M : xắp lên xe

– sắp lên xe

– về xớm

– về sớm

– mà sem

– mà xem

b) Lỗi nhầm lẫn dấu hỏi / dấu ngã

Viết sai

Viết đúng

M : tường tượng

– tưởng tượng

– nỗi tiếng

– nổi tiếng

– bão vợ

– bảo vợ

– nghỉ một cái cớ đễ về

– nghĩ một cái cớ để về

– anh sẻ thẹn đõ mặt

– anh sẽ thẹn đỏ mặt

2. Tìm từ láy:

–  Ba từ có tiếng chứa âm s.

M : suôn sẻ, sẵn sàng, sáng suốt, sần sùi, sao sát, sền sệt, sin sít, song song…

–  Ba từ có tiếng chứa âm X.

M : xôn xao, xào xạc, xao xuyến, xa xôi, xanh xao, xúng xính, xông xáo, xót xa..

b)

–      Ba từ có tiếng chứa thanh hỏi

M: nhanh nhảu, khẩn khoản, thấp thỏm, đủng đỉnh, lởm chởm, lủng củng, vớ vẩn…

–     Ba từ có tiếng chứa thanh ngã

M: mãi mãi, màu mỡ, mĩ miều, sẵn sàng, vững vàng, bỡ ngỡ…

Viết một bình luận