Tiết 8 – Tuần 18 trang 98 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập…

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em trong học kì I. . Tiết 8 – Tuần 18 trang 98 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiết 8 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 3

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em trong học kì I.

TRẢ LỜI:

Học kì vừa rồi mình được xếp loại giỏi nhưng mình chưa hài lòng lắm. Môn Toán mình được nhiều điểm 10 nhất nhưng lại có hai điểm 5 do mình sơ suất trong tính nhẩm. Môn Tập làm văn có những chỗ cô giáo phê dùng từ chưa chính xác. Còn chính tả mình vẫn lẫn lộn giữa âm “tr” và âm “ch”. Mẹ bảo mình phải đọc sách nhiều thì viết văn mới hay và hạn chế sai lỗi chính tả. Mình sẽ nghe lời mẹ. Qua học kì II, mình sẽ cố gắng để khắc phục những mặt hạn chế của học kì vừa rồi.

Viết một bình luận