Tập làm văn – Tuần 15 trang 78 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Dựa theo truyện Giấu cày, trả lời các câu hỏi…

1. Dựa theo truyện Giấu cày, trả lời các câu hỏi dưới đây . Tập làm văn – Tuần 15 trang 78 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

1. Dựa theo truyện Giấu cày, trả lời các câu hỏi dưới đây :

a) Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân nói như thế nào ?

b) Vì sao bác bị vợ trách ?

c) Khi thấy mất cày, bác làm gì ?

2. Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần 14 (Tiếng Việt 3, tập một, trang 120), hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tổ em.

TRẢ LỜI:

1. Dựa theo truyện Giấu cày, trả lời các câu hỏi dưới đây :

a) Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân nói thế nào ?

Bác nông dân la lên: ‘‘Để tôi giấu cái cày đã !”

b) Vì sao bác bị vợ trách ?

Bác bị vợ trách vì giấu cày mà la to như thế thì ai cũng biết.

c)  Khi thấy mất cày, bác làm gì ?

Khi mất cày, bác đã về nhà thì thầm với vợ là cày đã bị mất.

2. Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần 14 (sách Tiếng Việt 3, tập một, trang 120), hãy viết một đoạn văn giới thiệu tổ em.

Tổ em có tám bạn, gồm : Khang, Nam, Trung, Trinh, Huệ, hai bạn tên Trang và em. Mỗi bạn đều có một đặc điểm riêng. Bạn Trinh hát hay, là lớp phó văn nghệ của lớp. Bạn Huệ có má lúm đồng tiền nên cười dễ thương lắm. Hai bạn Trang, một bạn học giỏi Toán, một bạn học giỏi Anh. Ba bạn Khang, Nam, Trung đều đá bóng rất cừ. Tháng vừa qua, chào mừng ngày 20 tháng 11, các bạn trong tổ em đều rất tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp. Cô giáo chủ nhiệm rất hài lòng, đã tuyên dương tổ em trước lớp.

Viết một bình luận