Luyện từ và câu – Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết…

1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết rằng các từ ở cột được tô đậm có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.. Luyện từ và câu – Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết rằng các từ ở cột được tô đậm có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.

–      Dòng 1 : Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L).

–      Dòng 2: Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D)

–      Dòng 3 : Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng bắt đầu bằng chữ S)

–      Dòng 4 : Lịch học trong nhà trường (gôm 3 tiếng, bắt đầu Bằng chữT).

–      Dòng 5 : Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bàng chữ C).

–      Dòng 6 : Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R)

–      Dòng 7 : Học trên mức khó (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H).

–      Dòng 8 : Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)

–      Dòng 9 : Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ G)

–      Dòng 10 : Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ T).

–      Dòng 11 : Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C).

2. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a)  Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b)  Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.

c)  Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

TRẢ LỜI:

1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết rằng các từ ở cột được tô đậm có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.

TỪ KHÓA: LỄ KHAI GIẢNG

2. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau :

a) Ông em, bố em và chú em đểu là thợ mỏ.

b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đểu là con ngoan, trò giỏi.

c)  Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Viết một bình luận