Chính tả – Tuần 24 Trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài tập 1, 2 hoặc 3,…

Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài tập 1, 2 hoặc 3, 4). Chính tả – Tuần 24 Trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài tập 1, 2 hoặc 3, 4) :

 

1. Từ gồm hai tiếng, bắt đầu bằng âm s

M : sung sướng,………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Từ gồm hai tiếng, bắt đẩu bằng âm x

 

M : xôn xao,……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..>

 

3. Từ gồm hai tiếng, mang thanh hỏi

 

M : đủng đỉnh,…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Từ gồm hai tiếng, mang thanh ngã

 

M : rỗi rãi,……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

TRẢ LỜI:

Tìm và ghi vào ô trống (chọn các bài tập 1, 2 hoặc 3, 4) :

 

1. Từ gồm hai tiếng, bắt đầu bằng âm s

M: sung sướng, sàm sỡ, san sẻ, sửng sốt, sành sỏi, sáng suốt, sục sạo, săn sóc, sẵn sàng, sạch sẽ…

 

2. Từ gồm hai tiếng, bắt đầu bằng âm x

M: xôn xao, xì xầm, xập xệ, xấp xỉ, xâu xé, xập xình, xây xát, xinh xắn, xấu xí, xào xạc…

 

3. Từ gồm hai tiếng, mang thanh hỏi

 

M: đủng đỉnh, tủn mủn, lủng củng, rủ rỉ, nảy nở, đổ bể, lẩm cẩm…

 

4. Từ gồm hai tiếng, mang thanh ngã

 

M: rỗi rãi, cũ kĩ, mũm mĩm, ngẫm nghĩ, dễ dãi…

Viết một bình luận