Chính tả – Tuần 10 trang 51 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống…

1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 10 trang 51 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1

1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống :                                      

em bé t… miệng cười,                         mùi kh… 

cưa xoèn x..,                                       xem x …

2. Viết lời giải câu đố vào chỗ trống:

a)        Để nguyên, ai cũng lặc lè

Bỏ nặng, thêm sắc – ngày hè chói chang.

Là các chữ: …………..

         Có sắc – mọc ở xa gần

Có huyền – vuốt thẳng áo quần cho em.

Là các chữ: …………..

b)  Để nguyên – giữa đầu và mình

Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon.

Là các chữ: …………..

      Không dấu – trời rét nằm cong

Thêm huyền – bay lả trên đồng quê ta,

      Có hỏi – xanh tươi mượt mà

Trâu bò vui gặm nhẩn nha từng đàn.

Là các chữ: ………….. 

TRẢ LỜI:

1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống :                                             

em bé toét miệng cười;                          mùi khét;

cưa xoèn xoẹt.                                        xem xét

2. Viết lời giải câu đố vào chỗ trống:

        Để nguyên, ai cũng lặc lè

Bỏ nặng, thêm sắc – ngày hè chói chang.

Là chữ: 1. nặng   ;        2. nắng

         Có sắc – mọc ở xa gần

Có huyền – vuốt thẳng áo quần cho em.

Là chữ: 1. lá    ;      2. là

b)  Để nguyên – giữa đầu và mình

Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon.

Là chữ: 1. cổ    ;      2. cỗ

      Không dấu – trời rét nằm cong

Thêm huyền – bay lả trên đồng quê ta,

      Có hỏi – xanh tươi mượt mà

Trâu bò vui gặm nhẩn nha từng đàn.

Là chữ: 1. co        ;      2. cò    ;      3. cỏ

Viết một bình luận