Chính tả – Tuần 6 trang 25 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 6 trang 25 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ … Đọc tiếpChính tả – Tuần 6 trang 25 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

Chính tả – Tuần 6 trang 25 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 6 trang 25 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ … Đọc tiếpChính tả – Tuần 6 trang 25 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ…

Luyện từ và câu – Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết…

1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết rằng các từ ở cột được tô đậm có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.. Luyện từ và câu – Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 6 – … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết…

Chính tả – Tuần 6 trang 27 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống…

1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 6 trang 27 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống : – nhà ngh ….     … Đọc tiếpChính tả – Tuần 6 trang 27 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống…

Tập làm văn – Tuần 6 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết lại những điểu em đã kể trên lớp về buổi đầu em…

Viết lại những điểu em đã kể trên lớp về buổi đầu em đi học thành một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu).. Tập làm văn – Tuần 6 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 6 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết lại những điểu em đã kể trên lớp về buổi đầu em…

Chính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: (1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu…

(1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu đố. Chính tả – Tuần 7 trang 29 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: (1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu…

Chính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: (1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu…

(1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu đố. Chính tả – Tuần 7 trang 29 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: (1) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch và ghi lời giải câu…

Luyện từ và câu – Tuần 7 trang 30 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những…

1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Viết kết quả vào bảng ở dưới.. Luyện từ và câu – Tuần 7 trang 30 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 7 trang 30 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những…

Chính tả – Tuần 7 trang 31 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền en hoặc oen vào chỗ…

1. Điền en hoặc oen vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 7 trang 31 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền en hoặc oen vào chỗ trống –   nhanh nh……….. –   sắt h………gỉ … Đọc tiếpChính tả – Tuần 7 trang 31 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền en hoặc oen vào chỗ…

Tập làm văn – Tuần 7 trang 33 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Dựa theo truyện Không nỡ nhìn, trả lời câu hỏi…

1. Dựa theo truyện Không nỡ nhìn, trả lời câu hỏi . Tập làm văn – Tuần 7 trang 33 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Dựa theo truyện Không nỡ nhìn, trả lời câu … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 7 trang 33 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Dựa theo truyện Không nỡ nhìn, trả lời câu hỏi…