Tiết 5 – Tuần 18 trang 81 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt…

Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt câu với từ ngữ đó.. Tiết 5 – Tuần 18 trang 81 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 5 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt câu với từ ngữ đó.

Từ ngữ: …………………

Câu: …………………

2. Ghi lại lời của em:

a) Khi em mời cô hiệu trưởng đến dự buổi họp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 ở lớp em.

b) Khi em nhờ bạn khênh giúp cái ghế.

c) Khi em đề nghị các bạn ở lại họp Sao Nhi đồng.

TRẢ LỜI:

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt câu với từ ngữ đó.

Hình 1. Từ ngữ: tập thể dục

Câu: Sáng nào em cũng tập thể dục.

Hình 2. Từ ngữ: vẽ

Câu: Lan và Minh đang vẽ tranh.

Hình 3. Từ ngữ: học

Câu: Bạn Khang ngồi học bài ngay ngắn.

Hình 4. Từ ngữ: cho gà ăn

Câu: Ngày nào, em cũng giúp mẹ cho gà ăn.

Hình 5. Từ ngữ: quét

Câu: Em quét nhà rất sạch.

2. Ghi lại lời của em:

a) Khi em mời cô hiệu trưởng đến dự buổi họp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 ở lớp em.

– Thưa cô, em kính mời cô đến dự buổi họp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 ở lớp em.

b) Khi em nhờ bạn khênh giúp cái ghế.

– Minh ơi, khênh giúp tớ (mình) cái ghế với!

c) Khi em đề nghị các bạn ở lại họp Sao Nhi đồng.

– Đề nghị tất cả các bạn ở lại họp Sao Nhi đồng.

Viết một bình luận