Tiết 4 – Tuần 9 trang 39 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dựa theo tranh, trả lời câu…

Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi. Tiết 4 – Tuần 9 trang 39 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 4 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng Việt 2

Dựa vào tranh và trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI:

Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi:

Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ?

– Hằng ngày, mẹ là người đưa Tuấn đi học.

Vì sao hôm nay mẹ không đưa Tuấn đi học được ?

– Hôm nay, mẹ không đưa Tuấn đi học được vì mẹ ốm.

Tuấn làm gì để giúp mẹ ?

– Tuấn rót nước cho mẹ uống, đắp khăn lên trán mẹ cho mẹ hạ sốt.

Tuấn đến trường bằng cách nào ?

– Tuấn tự mình đi bộ đến trường.

Viết một bình luận