Tiết 3 – Tuần 18 trang 79 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm bài tập đọc ở cột A (trong mục lục sách Tiếng…

Tìm bài tập đọc ở cột A (trong mục lục sách Tiếng Việt 2, tập một) rồi điền vào chỗ trống. Tiết 3 – Tuần 18 trang 79 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 3 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2

1. Tìm bài tập đọc ở cột A (trong mục lục sách Tiếng Việt 2, tập một) rồi điền vào chỗ trống:

M : Bím tóc đuôi sam

Tuần 4 (chủ điểm Bạn bè), trang 31.

Người thầy cũ

 

Câu chuyện bó đũa

 

2. Đọc thầm và trả lời câu hỏi:

Đàn gà mới nở

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ

 

Vườn trưa gió mát

Bướm bay dập dờn

Quanh đôi chân mẹ

Một rừng chân con.

a) Những chú gà con trông như thế nào ?

b) Đàn gà con chạy như thế nào ?

TRẢ LỜI:

1. Tìm bài tập đọc ở cột A theo mục lục sách Tiêng Việt 2, tập một rồi điền vào chỗ trống:

M : Bím tóc đuôi sam

Tuần 4 (chủ điểm Bạn bè), trang 31.

Người thầy cũ

Tuần 7 (chủ điểm Thầy cô), trang 56.

Câu chuyện bó đũa

Tuần 14 (chủ điểm Anh em), trang 112.

2. Đọc thầm và trả lời câu hỏi:

Đàn gà mới nở

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ.

 

Vườn trưa gió mát

Bướm bay dập dờn

Quanh đôi chân mẹ

Một rừng chân con.

a) Những chú gà con trông như thế nào?

Những chú gà con trông như những hòn tơ nhỏ.

b) Đàn gà con chạy như thế nào?

Đàn gà con chạy như lăn tròn trên sân, trên cỏ.

Viết một bình luận