Tiết 1 – Tuần 18 trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu…

Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau. Tiết 1 – Tuần 18 trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 1 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2

1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau:

Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

2. Viết bản tự thuật theo mẫu đã học:

Tự thuật

Họ và tên : ………………………….

Nam, nữ: …………………………….

Ngày sinh : ………………………….

Nơi sinh : …………………………….

Quê quán: …………………………..

Nơi ở hiện nay : ……………………

Học sinh lớp : ………………………

Trường ……………………………..

……. ngày ……. tháng ……. năm ……. 

TRẢ LỜI:

1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau:

Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

2. Viết bản tự thuật theo mẫu đã học:

Tự thuật

Họ và tên: Đỗ Ngọc Phương Trinh.

Nam, nữ : Nữ.

Ngày sinh : 09/05/2010

Quê quán : Thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Nơi ở hiện nay : 161D/104/54L Lạc Long Quân, phường 3, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh lớp : 2B

Trường : Tiểu học Kim Đồng

Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2017

Người tự thuật

Trinh

Đỗ Ngọc Phương Trinh

Viết một bình luận