Tập làm văn – Tuần 6 trang 26 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi…

Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.. Tập làm văn – Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Trả lời mỗi câu hỏi sau bằng hai cách theo mẫu:

M: – Em có thích đọc thơ không ?

– Có, em rất thích đọc thơ.

– Không, em không thích đọc thơ.

a) Em có đi xem phim không ?

b) Mẹ có mua báo không ?

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

2. Đặt câu theo mẫu sau (mỗi mẫu 1 câu) :

a) Trường em không xa đâu !

b) Trường em xa đâu !

c) Trường em đâuxa !

3. Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

Tên tập truyện ……………………………

Số thứ tự

Tên truyện

Tác giả

Trang

 ……..

 …………

 ………..

 ……….

TRẢ LỜI:

1. Trả lời mỗi câu hỏi sau bằng hai cách theo mẫu:

M : – Em có thích đọc thơ không ?

– Có, em rất thích đọc thơ.

– Không, em không thích đọc thơ.

a) Em có đi xem phim không ?

– Có, em có đi xem phim.

– Không, em không đi xem phim

b) Mẹ có mua báo không ?

– Có, mẹ có mua báo.

– Không, mẹ không mua báo.

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

– Có, em có ăn cơm bây giờ.

– Không, em không ăn cơm bây giờ

2. Đặt câu theo mẫu sau (mỗi mẫu 1 câu) :

a) Trường em không xa đâu !

Bút này không phải của em đâu ! / Nhà em không xa đâu!

b) Trường em có xa đâu !

Bút này có phải của em đâu ! / Nhà em có xa đâu!

c)  Trường em đâu có xa !

Bút này đâu có phải của em ! / Nhà em đâu có xa!

3. Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

Tên tập truyện : Tuyển chọn những truyện cổ tích hay nhất.

Số thứ tự

Tên truyện

Tác giả

Trang

1

Ba chú Heo con

Tri Thức Việt (dịch)

8

2

Cô bé quàng khăn đỏ

Tri Thức Việt (dịch)

12

Viết một bình luận