Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới…

Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp. Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Viết lời cảm ơn của em trong mỗi trường hợp sau:

– Khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.

– Khi cô giáo cho em mượn quyển sách.

– Khi em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.

2. Viết lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau:

– Khi em lỡ bước, giẫm vào chân bạn.

– Khi em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn.

– Khi em đùa nghịch, va phải một cụ già.

3. Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp:

TRẢ LỜI:

1. Viết lời cảm ơn của em trong mỗi trường hợp sau:

– Khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.

Cảm ơn bạn, bạn thật tốt bụng !

– Khi cô giáo cho em mượn quyển sách.

Em cảm ơn cô, ngày mai em sẽ mang sách đầy đủ.

– Khi em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.

Anh (chị) cảm ơn em, em ngoan quá !

2. Viết lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau:

– Khi em lỡ bước, giẫm vào chân bạn.

Xin lỗi bạn, mình vô ý quá !

– Khi em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn.

Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ nhớ lời mẹ dặn.

– Khi em đùa nghịch, va phải một cụ già.

Cháu xin lỗi ông (bà), ông (bà) có sao không ạ ?

3. Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp:

1. Mẹ mua cho Trinh một con gấu bông.

Trinh đưa hai tay nhận và nói:

– Con gấu bông đẹp quá ! Con cám ơn mẹ!

2. Nam chạy giỡn làm vỡ bình hoa của mẹ. Nam khoanh tay đứng trước mặt mẹ và nói .

– Con xin lỗi mẹ !

Viết một bình luận