Tập làm văn – Tuần 10 trang 48 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về ông,…

Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về ông, bà (hoặc người thân) của em.. Tập làm văn – Tuần 10 trang 48 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Đề bài

Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về ông, bà (hoặc người thân) của em.

Gợi ý :

– Ông, bà (hoặc người thân) của em bao nhiêu tuổi?

– Ông, bà (hoặc người thân) của em làm nghề gì?

– Ông, bà (hoặc người thân) của em yêu quý và chăm sóc em như thế nào?

Bài làm

Bà nội em năm nay đã 70 tuổi. Lúc trước, bà là một bác sĩ. Bà rất yêu thương em. Hằng ngày, bà cùng em đi dạo và kể chuyện cổ tích cho em nghe. Em rất yêu quý bà và mong bà sống mãi với em.

Viết một bình luận