Tập làm văn -Tuần 1 trang 5 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết nội dung mỗi tranh dưới đây…

Viết nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1-2 câu để tạo thành một câu chuyện. Tập làm văn -Tuần 1 trang 5 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 1 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Viết tiếp cho hoàn chỉnh các câu sau:

– Em tên là………………………………………….

– Quê em ở …………………………………………

– Em học lớp……………. Trường……………….

– Em thích học môn ……………………………..

–  Em thích ………………………………………….

2. Viết nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1-2 câu để tạo thành một câu chuyện:

TRẢ LỜI:

1. Viết tiếp cho hoàn chỉnh các câu sau:

– Em tên là Đỗ Ngọc Phương Trinh.

– Quê em ở Nha Trang, Khánh Hòa.

– Em học lớp 2A, Trường Tiểu học Kim Đồng.

– Em thích môn Toán, Tiếng Việt.

– Em thích đi chơi công viên.

2. Viết nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1-2 câu để tạo thành một câu chuyện:

– Trinh và các bạn đi vào công viên chơi, mọi người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

– Trinh nhìn thấy một khóm hoa hồng mới nở rất đẹp. Trinh chạy vội đến, đưa tay định ngắt bông hoa đẹp nhất.

– Thấy vậy, Nam liền ngăn lại

– Bạn đừng ngắt hoa. Hãy để hoa làm đẹp cho công viên.

– Nghe Nam nói, Trinh hiểu ra và thôi không hái hoa nữa

Viết một bình luận