Luyện từ và câu -Tuần 5 trang 19 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt câu theo mẫu:…

Đặt câu theo mẫu. Luyện từ và câu -Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 5 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1

1. Viết vào chỗ trống:

a) Tên hai bạn trong lớp:

b) Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi…) ở địa phương em:

2. Đặt câu theo mẫu:

Ai (hoặc cái gì, con gì)

là gì ?

M: Môn học em yêu thích

là môn Tiếng Việt.

a) Giới thiệu trường em.

b) Giới thiệu một môn học em yêu thích.

c) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, sóc, phố) của em.

TRẢ LỜI:

1. Viết vào chỗ trống:

a) Tên hai bạn trong lớp :

– Lê Trần Bảo Trâm.

– Đỗ Minh Khang.

b) Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi….) ở địa phương em :

Sông : Hồng, Hương, Cửu Long, Đồng Nai, Sài Gòn…

Hồ: Ba Bể, Hoàn Kiếm, Xuân Hương…

2. Đặt câu theo mẫu:

a) Giới thiệu trường em

Trường em là Trường Tiểu học Kim Đồng.

b) Giới thiệu một môn học em yêu thích.

Môn học em yêu thích là môn Toán.

c) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, sóc, phố) của em.

Nơi em ở là phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Viết một bình luận