Luyện từ và câu – Tuần 2 trang 7 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây…

Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới, rồi viết vào chỗ trống: Luyện từ và câu – Tuần 2 trang 7 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 –

1. Viết các từ

Có tiếng học

Có tiếng tập

M : học hành, …

M : tập đọc…

2. Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1

3. Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới, rồi viết vào chỗ trống:

M: Con yêu mẹ ⇒ Mẹ yêu con

a) Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

b) Thu là bạn thân nhất của em.

4. Đặt dấu câu thích hợp vào □ cuối mỗi câu sau:

– Tên em là gì □

– Em học lớp mấy □

– Tên trưòng của em là gì □

TRẢ LỜI:

1. Viết các từ

Có tiếng học

Có tiếng tập

M : học hành, học tập, học hỏi, học giỏi, học sinh, chăm học, ăn học…

M : tập đọc, tập viết, tập vẽ, tập tô, học tập. luyện tập, tập làm vãn, tập thể dục…

2. Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1:

– Em là học sinh lớp 2A.

– Bạn Trinh rất chăm chỉ học tâp.

– Bạn Khang rất chịu khó học hỏi.

3. Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới, rồi ghi vào chỗ trống:

M : Con yêu mẹ. ⇒ Mẹ yêu con.

a) Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

⇒ Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ

b) Thu là bạn thân nhất của em.

⇒ Em là bạn thân nhất của Thu. / Bạn thân nhất của Thu là em./ Bạn thân nhất của em là Thu.

4. Đặt dấu câu thích hợp vào uu cuối mỗi câu sau:

– Tên em là gì ?

– Em học lớp mấy ?

– Tên trường của em là gì ?

Viết một bình luận