Luyện từ và câu -Tuần 10 trang 46 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình,…

Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà. Luyện từ và câu -Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1

1. Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà:

2. Viết thêm các từ chỉ người thân mà em biết:

3. Viết vào mỗi cột trong bảng sau ba từ chỉ người thân mà em biết:

Họ nội

Họ ngoại

 

 

 

 

 

 

4. Điền vào □ dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, chưa biết viết □ Viết xong thư, chị hỏi :

– Em còn muốn nói thêm gì nữa không □

Câu bé đáp :

– Dạ có □ Chị viết hộ em vào cuối thư : “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả”.

TRẢ LỜI:

1. Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà :

– Bố, ông bà, mẹ, cô, chú, con, cháu

2. Viết thêm các từ chỉ người thân mà em biết:

– Bác, dì, dượng, anh, chị, chú, thím, cậu, mợ…

3. Viết vào mỗi cột trong bảng sau ba từ chỉ người thân mà em biết:

Họ nội

Họ ngoại

ông nội, bà nội, bác, chú, cô, thím, dượng…

ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì, mợ, bác, dượng…

4. Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp một, chưa biết viết. Viết xong thư, chị hỏi :

– Em còn muốn nói thêm gì nữa không ?

Cậu bé đáp :

– Dạ có. Chị viết hộ em vào cuối thư : “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả”.

Viết một bình luận