Luyện từ và câu – Tuần 12 trang 54 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dùng mũi tên (->) nối các tiếng sau thành…

Dùng mũi tên (->) nối các tiếng sau thành những từ có 2 tiếng. Viết kết quả vào dòng dưới. Luyện từ và câu – Tuần 12 trang 54 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 12 trang 54 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dùng mũi tên (->) nối các tiếng sau thành…

Chính tả – Tuần 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm và viết vào chỗ…

Tìm và viết vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 5 – trang 19 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền vào chỗ trống: a) l hoặc n  … ong ….anh đáy …ước … Đọc tiếpChính tả – Tuần 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm và viết vào chỗ…

Luyện từ và câu -Tuần 5 trang 19 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt câu theo mẫu:…

Đặt câu theo mẫu. Luyện từ và câu -Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 5 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 1. Viết vào chỗ trống: a) Tên hai bạn trong lớp: b) Tên một dòng sông … Đọc tiếpLuyện từ và câu -Tuần 5 trang 19 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt câu theo mẫu:…

Chính tả – Tuần 6 trang 23 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích…

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp. Chính tả – Tuần 6 trang 23 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ai hoặc ay vào chỗ trống: a) m…. nhà, … Đọc tiếpChính tả – Tuần 6 trang 23 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích…

Tập làm văn – Tuần 5 trang 19 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dựa vào các tranh sau, trả lời câu…

Dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi. Tập làm văn – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 5 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Đề bài 1. Dựa vào các tranh sau, trả lời câu … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 5 trang 19 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dựa vào các tranh sau, trả lời câu…

Chính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ia hoặc ya vào chỗ…

Điền ia hoặc ya vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 5 – trang 19 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ia hoặc ya vào chỗ trống: t……. nắng; đêm khu…….;  cây … Đọc tiếpChính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ia hoặc ya vào chỗ…

Chính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ia hoặc ya vào chỗ…

Điền ia hoặc ya vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 5 – trang 19 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ia hoặc ya vào chỗ trống: t……. nắng; đêm khu…….;  cây … Đọc tiếpChính tả – Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ia hoặc ya vào chỗ…

Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới…

Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp. Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới…

Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới…

Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp. Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới…

Chính tả – Tuần 4 trang 16 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt…

Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm. Chính tả – Tuần 4 trang 16 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Viết vào chỗ … Đọc tiếpChính tả – Tuần 4 trang 16 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt…