Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài Chiếu cầu hiền a. Nội dung Bài chiếu là một văn kiện lịch sử quan trọng thể hiện chủ trương, đường lối đúng đắn của vua Quang Trung, đồng thời qua bài chiếu ta thấy được tấm lòng của vua Quang Trung đối với người tài, đối với đất … Đọc tiếpSoạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm – văn 11

Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài Xin lập khoa luật Tầm nhìn xa rộng và tiến bộ về vai trò của luật pháp đối với việc đảm bảo và phát triển của nhà nước pháp quyền và xã hội tuân thủ pháp luật. Nghệ thuật lập luân chặt chẽ, kín kẽ, thuyết phục lí tình và … Đọc tiếpSoạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ – văn 11

Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: SGK trang 74 a. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo (Nguyễn Khuyến), từ lá được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy xác định nghĩa đó. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ … Đọc tiếpSoạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng – văn 11

Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài học Những nội dung của văn học trong giai đoạn văn học trung đại Việt Nam Những đặc điểm, đặc trưng cơ bản của giai đoạn văn học Các tác phẩm tiêu biểu 2. Hướng dẫn học bài a. Nội dung Câu 1: Những biểu hiện của nội dung yêu nước … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam – văn 11

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài học So sánh là đối chiếu hai sự vật, hiện tượng để thấy được sự giống và khác nhau giữa hai sự vật, hiện tượng ấy. Có hai kiểu so sánh, tương đồng và tương cận. Mục đích so sánh: đánh giá chính xác về sự việc, đem lại … Đọc tiếpSoạn bài Thao tác lập luận so sánh – văn 11

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945 – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài học Về nội dung: Ba đặc trưng cơ bản của giai đoạn văn hoc này: Đổi mới theo hướng hiện đại hóa Hình thành hai bộ phận với nhiều xu hướng văn học Phát triển hết sức nhanh chóng Thành tựu chủ yếu của giai đoạn văn học thời … Đọc tiếpSoạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945 – văn 11

Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài học Những kiến thức về thao tác lập luận phân tích và so sánh Nội dung và nghệ thuật các văn bản đã học Những lưu ý cần nhớ khi viết bài. 2. Hướng dẫn luyện tập Đề 1: So sánh tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều được … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học – văn 11

Soạn bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Cảm nhận được tình cảm xót thương một cách nhẹ nhàng mà thấm thía của tác giả đối với những kiếp người sống cơ cực, quẩn quanh, bế tắc ở phố huyện nghèo trước cách mạng. Sự trân trọng của tác giả đối với những … Đọc tiếpSoạn bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam – văn 11

Soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài Thực hành về thành ngữ, điển cố 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: Sgk trang 66 Đoạn thơ gồm các thành ngữ sau: Một duyên hai nợ: một mình phải đảm đang công việc để nuôi cả chồng và con. Năm nắng mười mưa: thể hiện sự vất … Đọc tiếpSoạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố – văn 11