Xác định các đoạn của bài văn Công Nhân Sửa Đường, a) Xác định các đoạn của bài văn. – Đoạn 1: Từ đầu đến… Chỉ có mảng…

– Xác định các đoạn của bài văn Công Nhân Sửa Đường. a) Xác định các đoạn của bài văn. – Đoạn 1: Từ đầu đến… Chỉ có mảng áo ướt đẫm mồ hôi ở lưng bác là cứ loang ra mãi. – Đoạn 2: Từ Mảng đường hình chữ nhật đen nhánh… đến …khéo như vá áo ấy! – Đoạn 3: Phần còn lại.

a) Xác định các đoạn của bài văn. – Đoạn 1: Từ đầu đến… Chỉ có mảng áo ướt đẫm mồ hôi ở lưng bác là cứ loang ra mãi. – Đoạn 2: Từ Mảng đường hình chữ nhật đen nhánh… đến …khéo như vá áo ấy! – Đoạn 3: Phần còn lại.

a)  Xác định các đoạn của bài văn.

– Đoạn 1: Từ đầu đến… Chỉ có mảng áo ướt đẫm mồ hôi ở lưng bác là cứ loang ra mãi.

–  Đoạn 2: Từ Mảng đường hình chữ nhật đen nhánh… đến …khéo như vá áo ấy!

–  Đoạn 3: Phần còn lại.

b)  Nếu nội dung chính của từng đoạn.

– Đoạn 1: Tả ngoại hình và hoạt động của bác Tâm khi bác đang vá đường.

–  Đoạn 2: Tả kết quả lao động của bác Tâm – mảng đường được vá rất đẹp, rất khéo.

–  Đoạn 3: Tả bác Tâm đứng trước mảng đường đã vá xong.)

c)  Tìm những chi tiết tả hoạt động của bác Tâm trong bài văn.

– Đang chăm chú làm việc.

–    Tay phải cầm một chiếc búa, tay trải xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đường đen nhánh vào chỗ trũng. Bác đập búa đều đều xuống những viên đá để chúng kẹp chắc vào nhau. Hai tay bác đúa lên hạ xuống nhịp nhàng.

–  Bác đứng lên, vươn vai mấy cái liền.

Viết một bình luận