Trao đổi với các bạn trong lớp về ý nghĩa của câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, – Chiến tranh xâm lược thật tàn khốc – Phải…

– Trao đổi với các bạn trong lớp về ý nghĩa của câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai. – Chiến tranh xâm lược thật tàn khốc – Phải chấm dứt chiến tranh phi nghĩa- Những người lính Mĩ dám chống quân lệnh, bảo vệ dân lành Việt Nam thật dũng cảm và nhân hậu

– Chiến tranh xâm lược thật tàn khốc – Phải chấm dứt chiến tranh phi nghĩa- Những người lính Mĩ dám chống quân lệnh, bảo vệ dân lành Việt Nam thật dũng cảm và nhân hậu

– Chiến tranh xâm lược thật tàn khốc

– Phải chấm dứt chiến tranh phi nghĩa

– Những người lính Mĩ dám chống quân lệnh, bảo vệ dân lành Việt Nam thật dũng cảm và nhân hậu.

– Chúng em rất may mắn khi được sống trên một đất nước không còn chiến tranh

– Ước nguyện hòa bình của ông Mai-cơ thật đáng quý.

Viết một bình luận