Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 53 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp….

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh – Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 53 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp.

Câu 1: Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp.

Trả lời:

Học sinh nghe cô giáo nhận xét về bài làm của mình và các bạn.

 

Câu 2: Chữa bài :

Trả lời:

a) Tham gia chữa lỗi chung cùng cả lớp theo hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo) : lỗi về bố cục bài, lỗi về ý, lỗi đặt câu, lỗi dùng từ, lỗi chính tả,…

b) Đọc lại bài làm của mình (chú ý đọc kĩ những phần cô giáo ( thầy giáo) khen, chê).

c) Tự chữa bài làm của mình :

– Tự chữa lỗi trong bài làm theo yêu cầu của cô giáo (thầy giáo).

– Trao đổi bài với bạn để kiểm tra kết quả chữa lỗi.

Câu 3: Đọc tham khảo các bài văn hay được cô giáo (thầy giáo) khen

Trả lời:

Viết một bình luận