Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Dựa vào hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét về bài…

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh – Tuần 11 – Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Dựa vào hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét về bài kiểm tra tập làm văn giữa học kì I của mình.

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Câu 1 : Dựa vào hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét về bài kiểm tra tập làm văn giữa học kì I của mình.

Trả lời:

– Em đã viết đúng thể loại bài văn miêu tả (tả cảnh) hay chưa?

– Bố cục của bài (mở bài, thân bài, kết bài) đã rõ ràng chưa? Trình tự miêu tả có hợp lí không?

– Cách diễn đạt và trình bày thế nào? (Dùng từ, đặt câu có rõ ý không? Câu văn có hình ảnh và cảm xúc không? Chữ viết có đúng chính tả không? Bài viết có sạch sẽ không?)

Câu 2 : Chọn viết lại một đoạn văn tả cảnh ở phần thân bài (hoặc viết đoạn mở bài, đoạn kết bài theo kiểu khác) cho hay hơn.

Trả lời:

Học sinh tự làm.

Viết một bình luận