Tập làm văn: Trả bải văn kể chuyện trang 55 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp….

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện – Tập làm văn: Trả bải văn kể chuyện trang 55 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp.

1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp.

2. Chữa bài:

a)  Tham gia chữa những lỗi chung dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

b)  Đọc lại bài làm của em, lời phê của thầy cô.

c)   Tự chữa bài làm của em :

–   Tự chữa lỗi trong bài làm theo yêu cầu của thầy cô.

–   Trao đổi với bạn để kiểm tra kết quả chữa lỗi.

3. Học tập những đoạn văn, bài văn hay:

–   Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

–   Thảo luận để tìm ra cái hay của đoạn văn, bài văn được giới thiệu.

–   Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn.

Viết một bình luận