Tập đọc: Thầy cúng đi viện trang 158 SGK Tiếng Việt tập 1, Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào? Chọn ý đúng để trả lời:…

Tập đọc: Thầy cúng đi viện – Tập đọc: Thầy cúng đi viện trang 158 SGK Tiếng Việt tập 1. Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào? Chọn ý đúng để trả lời:

Tập đọc: Thầy cúng đi viện

Câu 1 : Cụ Ún làm nghề gì?

Trả lời:

Cụ Ún làm nghề thầy cúng đuổi tà ma cho người bệnh.

 

Câu 2 : Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào? Chọn ý đúng để trả lời:

a) Tự mình cúng đuổi tà ma.

b) Mời học trò đến cúng đuổi tà ma.

c) Mời bác sĩ đến khám chữa bệnh.

Trả lời:

b) Mời học trò đến cúng đuổi tà ma.

 

Câu 3 (trang 159 sgk Tiếng Việt 5): Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trôn bệnh viện về nhà?

Trả lời:

Cụ Ún sợ mổ và không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.

 

Câu 4 : Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?

Trả lời:

Cụ Ún khỏi bệnh nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận ra. Cụ tin tưởng chỉ có thầy thuốc mới chữa khỏi bệnh.

Viết một bình luận