Tả cảnh buổi sáng trên đường phố nơi em ở. Lập dàn bài, Tả cảnh hay tả phong cảnh thì phải giới thiệu được nét riêng biệt của cảnh…

Tả Cảnh – Tả cảnh buổi sáng trên đường phố nơi em ở. Lập dàn bài. Tả cảnh hay tả phong cảnh thì phải giới thiệu được nét riêng biệt của cảnh vật thiên nhiên theo một trình tự quan sát hợp lí.

Hướng dẫn: Tả cảnh hay tả phong cảnh thì phải giới thiệu được nét riêng biệt của cảnh vật thiên nhiên theo một trình tự quan sát hợp lí. Thông thường là theo trình tự không gian, tức là tả từ xa đến gần, từ ngoài vào trong, từ trái qua phải hoặc ngược lại. Cũng phổ biến là tả theo trình tự thời gian, tức là tả theo bước đi của thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ, từ lúc mặt trời chưa mọc đến khi mặt trời mọc. Có chọn lựa được các chi tiết miêu tả tiêu biểu thì bài viết mới tạo được án tượng cho người đọc.

Dàn ý:

Mở bài: Theo ba lên sân thượng tập thể dục sáng.

Thân bài:

1. Khi còn đèn đường:

–    Đường phô” dài hun hút. Không một bóng ngườiế

–    Thi thoảng một xe tải nhỏ, xe xích lô chở hàng ra chợ.

–    Tiếng chổi người quét rác

2. Khi tắt đèn đường:

–    Đường phố chìm trong bóng tối mờ mờ.

–    Thưa thớt một vài vùng sáng của đèn cửa hàng chiếu hắt ra.

–    Lác đác người đi tập thể dục sáng.

–    Đường phố sáng hẳn cũng là lúc xe máy đưa con đến trường chạy trên đường.

Kết bài: Chuẩn bị đi học.

Viết một bình luận