Soạn tác phẩm của Si-le và tên phát xít, (Chuyện xảy ra trên một chuyến tàu ở thủ đô Pa-ri, trong thời gian nước Pháp bị phát xít Đức…

– Soạn tác phẩm của Si-le và tên phát xít. (Chuyện xảy ra trên một chuyến tàu ở thủ đô Pa-ri, trong thời gian nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng. Tên sĩ quan Đức bước vào toa tàu, giơ thẳng tay, vênh váo hô to: Hít-le muôn năm!)

(Chuyện xảy ra trên một chuyến tàu ở thủ đô Pa-ri, trong thời gian nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng. Tên sĩ quan Đức bước vào toa tàu, giơ thẳng tay, vênh váo hô to: Hít-le muôn năm!)

 Câu chuyện xảy ra ở đâu, bao giờ? Tên phát xít nói gì khi gặp những người trên tàu?

(Chuyện xảy ra trên một chuyến tàu ở thủ đô Pa-ri, trong thời gian nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng. Tên sĩ quan Đức bước vào toa tàu, giơ thẳng tay, vênh váo hô to: Hít-le muôn năm!)

Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?

(- Vì ông cụ đáp lại lời hắn bằng tiếng Pháp. Nghe tiếng chào lịch sự nhưng lạnh lùng ấy, hắn đã lừ mắt nhìn cụ.

–   Hắn càng bực mình hơn khi nhận ra rằng ông cụ thành thạo tiếng Đức đến mức đọc được truyện của nhà văn nổi tiếng Đức Si-le nhưng lại không thèm đáp lời hắn bằng tiếng Đức.)

Viết một bình luận