Soạn bài Út Vịnh – Tiếng Việt lớp 5…

Những chủ nhân tương lai – Soạn bài Út Vịnh. 1. Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì 2. Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt ?

1.  Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì ?

– Trả lời: Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố lúc thì tảng đá nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy, lúc thi ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray. Nhiều khi bọn trẻ chăn trâu còn ném đá lên tàu khi tàu chạy qua.

2.  Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt ?

– Trả lời: Để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, Vịnh đã tham gia phong trào Em yêu đường sắt quê em, nhận việc thuyết phục Sơn – một bạn thường chạy thả diều trên đường tàu và đã thuyết phục bạn này không thả diều trên đường tàu nữa.

3.  Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu ?

– Trả lời: Để cứu hai bạn nhỏ đang chơi trên dường tàu, Vịnh lao ra khòi nhà như tên bắn, la lớn báo tàu hỏa đến. Hoa giật mình ngã lăn khỏi đường tàu, còn Lan đứng ngây người khóc thét.. Đoàn tàu ầm ầm lao tới. Vịnh nhào tới ôm Lan lăn xuống mép ruộng.

4.  Em học tập được ở Út Vịnh điều gì ?

– Trả lời: Em học tập được ở út Vịnh ý thức trách nhiệm, tôn trọng quy định về an toàn giao thông, tinh thần dũng cảm cứu các em nhỏ.

Nội dung: Ca ngợi Út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ.

Viết một bình luận