Soạn bài: Thư gửi các học sinh – trang 4,5 Tiếng Việt 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Thư gửi các học sinh – Soạn bài: Thư gửi các học sinh – trang 4,5 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1 ngày khai trường tháng 9 năm 1945 đặc biệt gì so với những ngày khai trường khác câu 2 sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì câu 3 Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước câu 4 Học thuộc nêu nội dung bài

TẬP ĐỌC:

Thư gửi các học sinh

I. Cách đọc

Đọc trôi chảy, lưu loát, đúng các từ ngữ trong bức thư của Bác Hồ, tình cảm thân ái, trìu mến, thiết tha, tin tưởng của Bác đối với Việt Nam.

Giải thích từ ngữ:

–  Ngày tựu trường:  ngày học sinh trở lại trường để bắt đầu vào năm học

–  Đồng bào: nghĩa đen là sinh ra cùng trong một bọc, nghĩa thường dùng là cùng trong một nước.

–  Nô lệ: bị mất quyền tự do, quyền làm chủ, bị kẻ khác thống trị, áp bức,

II. TÌM HIỂU BÀI:

1. So với những ngày khai trường khác, ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có hai điều đặc biệt:

– Là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày khai trường đầu tiên sau khi nước ta giành lại được độc lập sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ.

-Từ ngày khai trường này, các em học sinh Việt Nam bắt đầu được hưởng nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam.

2. Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, làm sao cho nước ta theo kịp được các nước khác trên thế giới.

3. Trong công cuộc kiến thiết đất nước, học sinh phải cố gắng, chuyên cần học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy đưa bạn để lớn lên sẽ xây dựng đất nước, với dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

4. Học sinh học thuộc lòng từ “Sau 80 năm giời nô lệ đến nhờ một phần lớn trong công học tập của các em.”

Nội dung bài: Bác Hồ khuyên các em học sinh chăm học, nghe thầy, nghe bạn và tin tưởng rằng học sinh sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông xây dựng thành công nước Việt Nam mới.

Viết một bình luận