Soạn bài Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai – Tiếng Việt lớp 5…

– Soạn bài Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai. Người da đen, da màu bị đối xử rất bất công. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu; bị trả lương thấp (chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lương của công nhân da trắng); phải sống, làm việc và chữa bệnh ở những khu riêng; không được hưởng một chút tự do, dân chủ nào.)

Người da đen, da màu bị đối xử rất bất công. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu; bị trả lương thấp (chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lương của công nhân da trắng); phải sống, làm việc và chữa bệnh ở những khu riêng; không được hưởng một chút tự do, dân chủ nào.)

Dưới chế độ a-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào?

(- Gần hết đất đai, thu nhập và toàn bộ hầm mỏ, xí nghiệp, ngân hàng… nằm trong tay người da trắng

–    Người da đen, da màu bị đối xử rất bất công. Họ phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu; bị trả lương thấp (chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lương của công nhân da trắng); phải sống, làm việc và chữa bệnh ở những khu riêng; không được hưởng một chút tự do, dân chủ nào.)

Người dân Nam Phi đă làm gì để xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?

(Bất bình với chế độ a-pác-thai, người da đen, da màu ở Nam Phi đã đứng lên đòi quyền bình đẳng. Cuộc đấu tranh dũng cảm và bền bỉ của họ cuối cùng đã giành được thắng lợi.)

Viết một bình luận