Soạn bài Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em – Tiếng Việt lớp 5…

Những chủ nhân tương lai – Soạn bài Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 1. Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam ? 2. Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên.

1. Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam ?

– Trả lời: 

Những điều luật trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam: Điều15, 16, 17. 

2. Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên.

– Trả lời:

Điều 15: Quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Điểu 16: Quyền được học tập của trẻ em.

Điều 17: Quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em.

3. Nêu những bổn phận của trẻ em được quy định trong luật.

– Trả lời: 

Học sinh nêu 5 bổn phận của trẻ em được quy định trong điều 21.

4. Em đã thực hiện được những bổn phận gì, còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện ?

– Trả lời: 

Học sinh tự liên hệ bản thân để trả lời câu hỏi này.

Nội dung: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn bản của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội. Biết liên hệ những điều luật với thực tế để có ý thức vể quyền lợi và bổn phận của trẻ em, thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Viết một bình luận