Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân trang 83 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân – Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân trang 83 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu ? 2. Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm.

Câu hỏi:

1. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu ?

2. Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm.

3. Tìm những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi đội thổi cơm thi đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau.

4. Tại sao nói việc giật giải trong cuộc thi là “niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng” ?

Trả lời:

1. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên sông Đáy ngày xưa.

2. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhẫy để lấy nén hương bám ở trên ngọn. Có người leo lên tụt xuống lại leo lên. Đây là một việc làm khó khăn, thử thách và sự khéo léo của mỗi đội.

3. Những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi đội thổi cơm thi đều phối hợp nhịp nhàng ăn ý với nhau là: trong khi mỗi thành viên của đội lo việc lấy lửa, những người khác đều mỗi người một việc: người ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông, người giã thóc, người giần sàng thóc đã giã thành gạo. Có lửa, người ta lấy nước nấu cơm. Vừa nấu cơm, các đội vừa đan xen uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ của người xem.

4. Nói việc giật giải trong cuộc thi là niềm tự hào khó có gì sánh được của dân làng, vì giải thưởng là một minh chứng, là kết quả của sự nỗ lực, sự khéo léo, nhanh nhẹn, thông minh của cả tập thể.

Viết một bình luận