Soạn bài Ê-mi-li, con – Tiếng Việt lớp 5…

– Soạn bài Ê-mi-li, con. Khổ thơ thứ 3 là lời từ biệt vợ con của chú Mo-ri-xơn vào giày phút ngọn lửa tự thiêu sắp bùng lên. Chú nói rằng chú không thể bế Ê-mi-li về nhà được nữa và dặn con là khi mẹ đến, con hãy ôm hôn mẹ thay cho cha và nói với mẹ: “Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn”.

Khổ thơ thứ 3 là lời từ biệt vợ con của chú Mo-ri-xơn vào giày phút ngọn lửa tự thiêu sắp bùng lên. Chú nói rằng chú không thể bế Ê-mi-li về nhà được nữa và dặn con là khi mẹ đến, con hãy ôm hôn mẹ thay cho cha và nói với mẹ: “Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn”.

1. Chú Mo-ri-xơn nói vởi con điều gì khi từ biệt?

(- Khổ thơ thứ 3 là lời từ biệt vợ con của chú Mo-ri-xơn vào giày phút ngọn lửa tự thiêu sắp bùng lên. Chú nói rằng chú không thể bế Ê-mi-li về nhà được nữa và dặn con là khi mẹ đến, con hãy ôm hôn mẹ thay cho cha và nói với mẹ: “Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn”.

–    Chú Mo-ri-xơn muốn động viên vợ con hãy bớt đau buồn, bởi chú đã ra đi thanh thản, tự nguyện; chú hi sinh vì lẽ phải, vì chân lí chính nghĩa.)

2. Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn ?

(Quyết định tự thiêu, anh Mo-ri-xơn mong muốn ngọn lửa do mình đốt lên sẽ thức tỉnh lương tâm nhân loại, làm cho mọi người nhận ra sự thật về cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, tàn bạo của chính quyền Mĩ ở Việt Nam, kêu gọi các dân tộc yêu hoà bình trên thế giới cùng nhau hợp sức ngăn chặn tội ác.)

Viết một bình luận