Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau :…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 5 – Ôn tập cuối học kì II: Tiết 2. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau :

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau :

Các loại trạng ngữ

Câu hỏi

Ví dụ

Trạng ngữ chỉ nơi chốn

ở đâu ?

Ngoài đường, xe cộ đi lại như mắc cửỉ.

Gợi ý:

*  Bài tập 1

Học sinh ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng theo sự hướng dẫn của thầy có.

* Bài tập 2

Các loại trạng ngữ

Câu hỏi

Ví dụ

TrN chỉ thời gian

Ở đâu?

– Ngoài đường, xe cộ đi lại như mắc cửi

TrN chỉ thời gian

Khi nào? Mấy giờ?

–  Sáng sớm tinh mơ, nông dân đã ra đồng.

–   Đúng 8 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu lên đường.

TrN chỉ nguyên nhân

Vì sao? Nhờ đâu? Tại đâu?

–   Vì vẳng tiếng cười, Vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.

–  Nhờ siêng năng, chăm chỉ, chỉ 3 tháng sau, Nam đã vượt lên đầu lớp.

–  Tại Hoa biếng học mà tổ chẳng được khen.

 

TrN chỉ mục đích

Để làm gì? Vì cái gì?

–  Để đỡ nhức mẳt, người làm việc với máy vi tính cứ 45 phút phải nghỉ giải lao.

–  Vỉ Tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng.

TrN chỉ phương tiện

Bằng cái gì? Với cái gì?

–   Bằng một giọng rất nhỏ nhẹ, chân tình. Hà khuyên bạn nên chăm học.

–   Với đôi bàn tay khéo léo, Dũng đã nặn được một con trâu đất y như thật.

Viết một bình luận