Ôn giữa học kì 2 – Tiết 2 trang 100 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng…

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 2 trang 100 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép:

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép:

a)    Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng …

b)    Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì …

c)     Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là : “Mỗi người vì mọi người và …”

Gợi ý:

*  Bài tập 1

Học sinh ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

*  Bài tập 2:

Lời giải:

a)    Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng điều khiển kim đồng hồ chạy.

b)   Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muổn làm theo ý thích của riêng minh thì chiếc đồng hồ sẽ không hoạt động được. ,

c)    Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là “Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người”.

Viết một bình luận