Ôn giữa học kì 2 – Tiết 1 trang 100 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng…

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 1 trang 100 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau :

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau :

CÁC KIỂU CẤU TẠO CÂU

Ví DỤ

Câu đơn

Câu ghép không dùng từ nối

Câu ghép

Câu ghép dùng từ nối

Câu ghép dùng quan hệ từ

Câu ghép dùng cặp từ hô ứng

Gợi ý:

*  Bài tập 1

Học sinh ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

*  Bài tập 2: Lời giải:

– Câu đơn: Trên bãi cỏ rộng, các em bé xinh xắn nô đùa vui vẻ.

– Câu ghép không dùng từ nối:  Mặt ao rộng, nước trong veo.

                                                   Mây trôi, gió cuốn.

– Câu ghép dùng quan hệ từ:Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe.

                                            Tấm chăm chỉ, hiền lành còn Cám thi lười biếng, độc ác.

– Câu ghép dùng cặp tử hô ứng: Buổi chiều, nắng chưa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

+ Thuỷ Tinh dâng nước cao bao nhiêu thì Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu.

Viết một bình luận