Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 115 Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Tìm dấu câu thích hợp với mỗi ô…

Nam và nữ – Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 115 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Tìm dấu câu thích hợp với mỗi ô trống 2. Hãy chữa lại những dấu câu ò/ể dùng sai trong mẩu chuyện vui dưới đây. Giải thích vì sao em lại chữa như vậy.

1. Tìm dấu câu thích hợp với mỗi ô trống :

Tùng bảo Vinh :

–   Chơi cờ ca-rô đi

–   Để tớ thua à… Cậu cao thủ lắm…

–   A… Tớ cho cậu xem cái này Hay lắm…

Vừa nói, Tùng vừa mở tủ lấy quyển ảnh lưu niệm gia đình đưa cho Vinh xem…

–   Ảnh chụp cậu lúc lên mấy mà nom ngộ thế…

–   Cậu nhầm to rồi… Tớ đâu mà tớ… ông tớ đấy…

–   Ồng cậu…

–   Ừ…Ông tớ ngày còn bé mà…. Ai cũng bảo tớ giống ông nhất nhà…

Theo HẢI HỒ

Gợi ý:

Tùng bảo Vinh:

–  Chơi cờ ca rô đi !

–  Để tớ thua à? Cậu cao thủ lắm !

–  A! Tớ cho cậu xem cái này. Hay lắm

Vừa nói, Tùng vừa mở tủ lấy ra quyển ảnh lưu niệm gia đình đưa choVinh xem.

–  Ảnh chụp cậu lúc lên mấy mà nom ngộ thế?

–   Cậu nhầm to rồi! Tớ đâu mà tớ! Ông tớ đấy!

–   Ông cậu?

–  Ừ ! Ông tớ ngày còn bé mà. Ai cũng bảo tớ giống ông nhất nhà.

2. Hãy chữa lại những dấu câu ò/ dùng sai trong mẩu chuyện vui dưới đây. Giải thích vì sao em lại chữa như vậy.

Lười

Nam : – Tớ vừa bị mẹ mắng vì toàn để chị phải giặt giúp quần áo.

Hùng : – Thế à ? Tớ thì chẳng bao giờ nhờ chị giặt quần áo.

Nam : – Chà. Cậu tự giặt lấy cơ à ! Giỏi thật đấy ?

Hùng : – Không ? Tớ không có chị, đành nhờ… anh tó giặt giúp !

Nam : !!! 

  MINH CHÂU sưu tầm

Gợi ý:

Lời giải: Câu 1, 2, 3 dùng đúng các dấu câu Sửa:

4)  Chà! (Đây là câu cảm)

5)  Cậu tự giặt lấy cơ à? (Đây là cáu hoi I

6)  Giỏi thật đấy! (Đây là câu cảm)

7) Không! (Đây là câu cảm)

8)   Tớ không có chị đành nhờ…anh tở Ị ìậ! giúp. (Đây là câu kể).

Nam!!!: Ba dấu than dược sử dụng h JJ 1 thể hiện sự ngạc nhiên bất ngờ của Nam.

3. Với mỗi nội dung sau đây, em hãy đặt một câu và dùng những dấu câu thích hợp ,

a)   Nhờ em (hoặc anh, chị) mỏ hộ cửa sổ.

Gợi ý:

a) Anh mở cửa sổ giúp em với!

b)  Bố ơi, mấy giờ thì hai bố con mình đi thăm ông bà?

c)  Cậu đạt được thành tích thật tuyệt vời!

d) Ô, búp bê đẹp quá!

Viết một bình luận