Lập dàn ý tả ngôi nhà của em, Cổng nhà, cửa vào nhà, các cửa sổ… làm bằng gì? Mái nhà lợp bằng gì? Màu vôi trần, tường? Nền nhà?…

– Lập dàn ý tả ngôi nhà của em. Cổng nhà, cửa vào nhà, các cửa sổ… làm bằng gì? Mái nhà lợp bằng gì? Màu vôi trần, tường? Nền nhà? Các phòng trong nhà: mấy phòng? Những phòng nào? Cách bài trí trong từng phòng ra sao? Gắn bó với các sinh hoạt của gia đình và bản thân em như thế nào?

Cổng nhà, cửa vào nhà, các cửa sổ… làm bằng gì? Mái nhà lợp bằng gì? Màu vôi trần, tường? Nền nhà? Các phòng trong nhà: mấy phòng? Những phòng nào? Cách bài trí trong từng phòng ra sao? Gắn bó với các sinh hoạt của gia đình và bản thân em như thế nào?

1. Mở bài:

–  Giới thiệu địa điểm ngôi nhà                                     

–    Giới thiệu những đặc điểm dễ nhận biết nhất của ngôi nhà

2- Thân bài

*  Miêu tả đặc điểm bên ngoài của ngôi nhà 

–    Nhà lớn hay nhỏ ? Cũ hay mới ? Được làm bằng gì? (Xây kiên cố bằng gạch hay được làm bằng gỗ, bằng tre?)  

–   Hình dáng của nó? (Chữ nhật, hình hộp, hình chữ L hay chữ T…)

*  Miêu tả đặc điểm của ngôi nhà: (Miêu tả từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới.)

–  Cổng nhà, cửa vào nhà, các cửa sổ… làm bằng gì?                                                      

–  Mái nhà lợp bằng gì? Màu vôi trần, tường? Nền nhà?…                                                 

–  Các phòng trong nhà: mấy phòng? Những phòng nào? Cách bài trí trong từng phòng ra sao? Gắn bó với các sinh hoạt của gia đình và bản thân em như thế nào?                              

 3. Kết bài:

Nêu tình cảm của em đối với ngôi nhà ấy.

Viết một bình luận