Kể một việc tốt làm góp phần xây dựng quê hương đất nước, Có thể kể câu chuyện em thấy trong gia đình, ở trưởng, ở làng xóm. phố…

– Kể một việc tốt làm góp phần xây dựng quê hương đất nước. Có thể kể câu chuyện em thấy trong gia đình, ở trưởng, ở làng xóm. phố phường, nơi công cộng (trên đường, trong bênh viện, bưu điện, cửa hàng, bến xe…); cũng có thể kể những câu chuyện em thấy trên ti vi.

Có thể kể câu chuyện em thấy trong gia đình, ở trưởng, ở làng xóm. phố phường, nơi công cộng (trên đường, trong bênh viện, bưu điện, cửa hàng, bến xe…); cũng có thể kể những câu chuyện em thấy trên ti vi.

Gợi ý:

– Những việc làm thể hiện ý thức xây dựng quê hương, đất nước:

– Góp công, góp của xây dựng đường sá, cầu cống…

–  Giữ gìn vệ sinh, trật tự đường phố, xóm làng.

– Trồng cây, trồng hoa, bảo vệ môi trường.

– Vận động nhân dân xây dựng nếp sống mới.

– Kể những chuyện gì?

–  Có thể kể câu chuyện em thấy trong gia đình, ở trưởng, ở làng xóm. phố phường, nơi công cộng (trên đường, trong bênh viện, bưu điện, cửa hàng, bến xe…); cũng có thể kể những câu chuyện em thấy trên ti vi.

–   Có thể kể câu chuyện về việc làm tốt của một người thân, của một người xa lạ hay kể việc làm của chính em.

Viết một bình luận