Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 82 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc nói về truyền…

Nhớ nguồn – Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 82 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc nói về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Đề bài

Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc nói về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Gợi ý

1. Nội dung:

a)  Ví dụ về truyện ca ngợi truyền thống hiếu học : ồng tổ nghề thêu (Tiếng Việt 3, tập haí), Văn hay chữ tốt (Tiếng Việt 4, tập một), Bông sen trong giếng ngọc (Truyện đọc lớp 4).

b)  Ví dụ về truyện ca ngợi truyền thống đoàn kết : Câu chuyện bó đũa (Tiếng Việt 2, tập một), Đôi bạn {Tiếng Việt 3, tập một), Vì muôn dân (Tiếng Việt 5, tập haí).

2. Tìm câu chuyện ở đâu ?

–   Những câu chuyện em đã được nghe.

–   Báo, truyện đọc xưa và nay. Chú ý truyện của Nhà xuất bản Kim Đồng, sách Truyện đọc lớp 5 của Nhà xuất bản Giáo dục.

3. Giới thiệu tên câu chuyện và kể lại nội dung câu chuyện đã nghe (hoặc đã đọc) .

–   Mở đầu câu chuyện thế nào ?

–   Diễn biến của câu chuyện ra sao ? (Kể rõ trình tự các việc xảy ra, hành động của nhân vật ; chú ý nhấn mạnh những chi tiết liên quan đến đức tính hiếu học hoặc tinh thần đoàn kết.)

4. Trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện.

Viết một bình luận