Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 19 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương…

Người công dân – Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 19 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.

Để bài

Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.

Gợi ý

1. Thế nào là sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh ?

a)  Thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy ước của cộng đồng, ví dụ : anh cảnh vệ Lý Phúc Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ (Bảo vệ như thế là rất tốt – Tiếng Việt 2, tập hai) ; thiếu nhi giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng, chấp hành luật lệ giao thông.

b) Yêu chuộng công lí, đấu tranh thực hiện công lí, ví dụ : nhân vật Mồ Côi xử kiện, đem lại sự công bằng cho người dân (Mồ Côi xử kiện – Tiếng Việt 3, tập một).

c)   Đấu tranh chống vi phạm phấp luật, ví dụ : nhân vật chú bé gác rừng đã phất hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng cùa kẻ xấu (Người gác rừng tí hon – Tiếng việt 5, tập một) ; thiếu nhi tham gia bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá, bảo vệ môi trường.

2. Pháp luật: những quy định của Nhà nước mà mọi người phải tuân theo.

Cách kể chuyện:

–  Giới thiệu câu chuyện :

+ Nêu tên câu chuyện.

+ Nêu tên nhân vật.

–   Kể diễn biến của câu chuyện, nhấn mạnh vào các suy nghĩ, hành động của nhân vật thể hiện ý thức sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.

3. Trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện.

Viết một bình luận