Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 168 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết …

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc – Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 168 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Câu 1 : Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.

Trả lời:

Học sinh tự làm.

Viết một bình luận