Em hãy tả cảnh khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời, 1. Mở bài:*Giới thiệu chung về khu vườn:- Của ai? Ở đâu? Rộng hay hẹp?- Khu vườn…

– Em hãy tả cảnh khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời. 1. Mở bài:*Giới thiệu chung về khu vườn:- Của ai? Ở đâu? Rộng hay hẹp?- Khu vườn được tả vào thời điểm nào?

1. Mở bài:*Giới thiệu chung về khu vườn:- Của ai? Ở đâu? Rộng hay hẹp?- Khu vườn được tả vào thời điểm nào?

1. Mở bài:

*  Giới thiệu chung về khu vườn:

–  Của ai? Ở đâu? Rộng hay hẹp?

–  Khu vườn được tả vào thời điểm nào?

2. Thân bài:

* Tả cụ thể cảnh khu vườn :

–  Vườn trồng những loại cây gì ?

–  Tả đặc điểm của từng loại cây trong khu vườn (cây ăn quả, hoa, rau…).

–  Lợi ích của khu vườn đối với gia đình.

3. Kết bài:

* Cảm nghĩ của em :

–  Thích thú trước vẻ đẹp của khu vườn.

–    Có ý thức cùng mọi người trong gia đình thường xuyên chăm sóc để khu vườn ngày càng tươi tốt.

Viết một bình luận