Em hãy đặt câu với những yêu cầu dưới đây, a) Dòng sông Tích trong xanh giống như dải lụa mềm mại uốn quanh các làng mạc, xóm thôn mát…

– Em hãy đặt câu với những yêu cầu dưới đây. a) Dòng sông Tích trong xanh giống như dải lụa mềm mại uốn quanh các làng mạc, xóm thôn mát rượi bóng tre.

a) Dòng sông Tích trong xanh giống như dải lụa mềm mại uốn quanh các làng mạc, xóm thôn mát rượi bóng tre.

a)      Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc dòng kênh đang chảy.

(Dòng sông Tích trong xanh giống như dải lụa mềm mại uốn quanh các làng mạc, xóm thôn mát rượi bóng tre.)

b)     Miêu tả đôi mắt của một em bé.

(Đôi mắt cu Thắng tròn xoe như hạt nhãn.)

c)  Miêu tả dáng đi của một người. (Chú Tấn vừa cao vừa gầy, dáng đi lênh khênh như con cò hương.)

Viết một bình luận