Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con trang 165 SGK Tiếng Việt tập 1, Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới…

Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con – Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con trang 165 SGK Tiếng Việt tập 1. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần:

Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con

Câu 1 : Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Trả lời:

Học sinh tự viết.

 

Câu 2 : 

a. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần:

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền

Tố Hữu

Mô hình cấu tạo vần

Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5

b. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

Trả lời:

a.

Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5

b. xôi – đôi

Viết một bình luận