Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con trang 165 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới…

Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con – Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con trang 165 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần:

Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con

Câu 1 : Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Trả lời:

Học sinh tự viết.

 

Câu 2 : 

a. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần:

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền

Tố Hữu

Mô hình cấu tạo vần

Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5

b. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

Trả lời:

a.

Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5

b. xôi – đôi

Viết một bình luận